Jos Koning
musicus en wetenschapper / musician and scientist
Jos    Koning    is    actief    geweest    in    een    lange    rij ensembles.   Van   de   ‘psychedelische’   band   Second Face     of     Morannon     in     1969,     via     tientallen folkgroepen,       klassieke       triosonate-ensembles, experimentele       teams       voor       projecten       en theatervoorstellingen,    tot    de    nieuweling    Vaste Gasten    uit    2018.    Hieronder    zijn    belangrijkste samenwerkingsverbanden van dit moment. Jos Koning has played in scores of ensembles:
Plaisir     d’amour ,     met     harpiste     Anouk     Platenkamp. Traditio-nele   muziek   uit   diverse   Europese   landen   en   eigen composities,   alles   in   een   heel   eigenzinnige   stijl.   Meer   info op www.plaisirdamour.nl.
Twee   Violen   en   een   Bas    vierde   in   2018   het   20-jarige jubileum.   Een   van   de   oudste   folkgroepen   van   Nederland, gespecialiseerd     in     de     Nederlandse     muziek     van     het uitgaansleven   rond   1700.   Swingend   en   ontroerend   -   en gelardeerd    met    vrolijke    wetenswaardigheden    over    het (muziek)leven   van   toen,   opgedist   door   schoolmeester   Jos. Zie www.tweevioleneneenbas.nl.
Grenszland     (geen    spelfout!)    is    Jos’    expressieve    duo met     de     Nederlands-Duitse     singer-songwriter     Johan Meijer.   Bevlogen   liedteksten   -   van   eigen   hand   en   van   tal van    artiesten    uit    Nederland,    Duitsland    en    Centraal- Europa,      omgezet      naar      Nederlands      of      Duits      en aangrijpend vertolkt. Zie www.grenszland.nl.
Scordatura    is    een    team    dat    barokmuziek    op    een hoogst         eigen         wijze         uitvoert.         Basisbezetting: klavecimbel/orgel,   viool/viola   d’amore,   saxofoons,   cello en         soms         aangevuld         door         gedichten.         Zie www.scordatura.nl.
De   Vaste   Gasten    zijn   ontstaan   uit   het   (muzikanten)- publiek    van    het    wekelijkse    folkpodium    De    Genegen- heid,   in   Nijmegen.   Vier   doorgewinterde   muzikanten   met een          amusant          en          bijzonder          onderhoudend liederenprogramma. Zie www.vaste-gasten.nl.
Jos   Koning   is   actief   geweest   in   een   lange   rij   ensembles. Van     de     ‘psychedelische’     band     Second     Face     of Morannon      in      1969,      via      tientallen      folkgroepen, klassieke    triosonate-ensembles,    experimentele    teams voor      projecten      en      theatervoorstellingen,      tot      de nieuweling    Vaste    Gasten    uit    2018.    Hieronder    zijn belangrijkste      samenwerkings-verbanden      van      dit moment.
Plaisir   d’amour ,   met   harpis- te   Anouk   Platenkamp.   Tra- ditionele   muziek   uit   diverse Europese    landen    en    eigen composities,     alles     in     een heel   eigenzinnige   stijl.   Meer info         op         www.plaisir- damour.nl.
Twee    Violen    en    een    Bas   vierde   in   2018   het   20-jarige jubileum.       Een       van       de oudste      folkgroepen      van Nederland,    gespecialiseerd in   de   Neder-landse   muziek van   het   uitgaansleven   rond 1700.           Swingend           en ontroerend   -   en   gelardeerd met     vrolijke     wetenswaar- digheden   over   het   toenma- lige     (muziek)leven,     opge- dist   door   schoolmeester   Jos. Zie         www.tweeviolenen- eenbas.nl.
Grenszland    (geen   spelfout!) is    Jos’    expressieve    duo    met de              Neder-lands-Duitse singer-songwriter            Johan Meijer.   Bevlogen   liedteksten -   van   eigen   hand   en   van   tal van artiesten uit Nederland,
Scordatura     is    een    team    dat barokmuziek    op    een    hoogst eigen           wijze           uitvoert. Basisbezetting:     klavecim-bel of      orgel,      viool      of      viola d’amore,   saxofoons,   cello   en soms          aangevuld          door gedichten.    Zie    www.scorda- tura.nl.
De      Vaste      Gasten       zijn ontstaan             uit             het (muzikanten)publiek      van het   wekelijkse   folkpodium De         Genegenheid,         in Nijmegen.      Vier      doorge- winterde    muzikanten    met een amusant en bijzonder
Jos Koning
musicus en wetenschapper musician and scientist
Duitsland   en   Centraal-Europa,   omgezet   naar   Neder- lands      of      Duits      en      aangrijpend      vertolkt.      Zie www.grenszland.nl.
onderhoudend   liederenprogramma.   Zie   www.vaste- gasten.nl.