Jos Koning
musicus en wetenschapper / musician and scientist
Werkboeken en (meespeel)CDs voor violisten
Rock the Fiddle 1 een   uitgebreid   werkboek   pop   en   rock   inclusief   twee   werk-CDs   met   voorbeelden   en begeleidingen.    Wat    komt    er    aan    de    orde?    Een    aantal    genres    vanaf    blues    en rock&roll,   en   een   groot   aantal   technieken:   op   het   gehoor   naspelen,   toonsoorten, improvisatie van solo's en begeleidingen, ritmes en syncopes, allerlei glissando's. De   gebruikte   muziek   bestaat   voor   het   grootste   deel   uit   echte   hits.   Alles   zowel   met ingespeelde   voorbeeldviool   als   alleen   begeleiding.   Voor   wie   echt   teveel   moeite   heeft met het op het gehoor aanleren is er een bijlage met bladmuziek opgenomen.  
Rock the Fiddle 2: spelen met akkoorden De   viool   is   meer   dan   louter   een   "melodie-instrument"!   De   viool   heeft   een   ongekende kracht   als   begeleidingsinstrument   in   folk,   rock   en   pop.   In   Spelen   met   akkoorden   leer je    "als    een    gitarist"    omgaan    met    akkoordenschema's,    de    begeleiding    krachtig neerzetten,   improviseren   over   akkoordenschema's,   zelf   akkoordenschema's   maken en   tegenstemmen   verzinnen.   De   muziek   komt   uit   de   folk-   en   rockwereld.   Met   dit boek en de werk-CD wordt omgaan met akkoorden tot een tweede natuur.
55 pagina’s plus CD - € 23
Rock the Fiddle 3: Swingende jigs en reels - hoe doe je dat… Jigs   en   reels,   en   anders   swingends:   je   doet   je   best   met   de   bladmuziek   maar   een Ierse   swing....díe   komt   er   niet   in!   Dit   boek   met   twee   werk-CDs   helpt   je   wél   op   weg. Jigs,   reels,   hornpipes,   maar   ook   swingende   muziek   uit   andere   landen:   het   geheim zit   hem   in   de   streektechniek   die   voor   een   "klassiek"   violist   totaal   onverwacht   is,   en in    de    bestaande    bladmuziek    niet    is    terug    te    vinden.    Die    techniek    wordt    heel praktisch   uit   de   doeken   gedaan.   Daarnaast   aandacht   voor   de   linkerhandtechnieken die deze muziek zo leuk maken. De   CDs   bevatten   zowel   de   voorbeelden   als   de   begeleidingen.   In   die   begeleiding   hoor je steeds een viool die de tweede stem speelt. Dat geeft je motor houvast!
40 pagina’s, 2 CDs - € 26
Alles   hieronder   is   te   bestellen   door   het   betref- fende   bedrag   over   te   maken   naar   bankrekening NL97   ASNB   0709   1512   84   t.n.v.   J.A.J.   Koning. Alle bedragen zijn incl. porto. Let   op:   vermeld   duidelijk   de   titel   én   uw   adres!! Stuur   voor   de   zekerheid   tegelijk   met   de   betaling een mailtje met uw adres en de gewenste titel(s)
Riffs - swingende speel- en improvisatiestukken Ontstaan   tijdens   de   vioollessen   van   ViolaMuse   met   leerlingen   die   al   wat   gewend zijn.   En   té   leuk   om   alleen   voor   onszelf   te   houden.   Een   serie   enorm   swingende, korte     regels     die     je     eindeloos     kunt     herhalen,     waar     je     uitgebreid     op     kunt improviseren en waarbij je langzaam in een enorme swingmotor verandert. Een   belangrijk   onderdeel   van   de   riffs   is   dat   ze   vaak   op   twee   snaren   tegelijk   gespeeld worden:   eenvoudige   maar   uiterst   effektieve,   krachtige   dubbelgrepen.   Zolas   gezegd: de viool is meer dan louter een "melodie-instrument"! Bladmuziek   en   twee   CDs   waarvan   één   alleen   de   begeidingen   bevat.   Te   gebruiken door één of twee violisten tegelijk.  
10 pagina’s, 2 CDs - € 15
ViolaMuse ‘op het gehoor’-CDs Drie   CDs   met   muziek   uit   allerlei   landen,   om   op   het   gehoor   aan   te   leren.   De   meeste violisten   hebben   dat   niet   geleerd,   maar   door   de   rustige   opbouw   van   deze   CDs   en   de korte    handleiding    leer    je    het    als    vanzelf.    De    eerste    CD    begint    echt    helemaal vooraan,   met   simpele   kinderliedjes.   Op   de   derde   speel   je   vlotte   stukjes,   en   het laatste   deel   daarvan   laat   ruimte   voor   positiespel.   Alles   met   voorbeeldtracks   én begeleidingstracks.
per CD € 7,50, set van 3 € 15
Tzigane-CDs Veel   bekende   zigeunermuziek   is   als   bladmuziek   uitgegeven....   maar   hóe   leer   je   dan de verrassende timing, de glissandi, de variaties? Ruim   20   zigeunerstukken   om   op   het   gehoor   aan   te   leren.   Eén   CD   met   ingespeelde viool,   een   met   de   begeleidingen   die   erbij   horen.   Een   groot   aantal   titels   hoort   tot   het bekende standaardrepertoire.
2 CDs - € 14
56 pagina’s plus 2 CDs - € 30
En: zie ook de drie speelboeken  Twee Violen en een Bas!
Jos Koning
musicus en wetenschapper musician and scientist
Werkboeken en (meespeel)CDs voor violisten
Rock the Fiddle 1
Rock    the    Fiddle    2:    spelen    met akkoorden De    viool    is    meer    dan    louter    een "melodie-instrument"!       De       viool heeft     een     ongekende     kracht     als begeleidingsinstrument       in       folk, rock      en      pop.      In      Spelen      met akkoorden   leer   je   "als   een   gitarist" omgaan     met     akkoordenschema's, de   begeleiding   krachtig   neerzetten, improviseren                                 over akkoordenschema's, zelf akkoor-
denschema's     maken     en     tegenstemmen     verzinnen.     De muziek   komt   uit   de   folk-   en   rockwereld.   Met   dit   boek   en de   werk-CD   wordt   omgaan   met   akkoorden   tot   een   tweede natuur.
55 pagina’s plus CD - € 23
Rock    the    Fiddle    3:    Swingende jigs en reels - hoe doe je dat… Jigs   en   reels,   en   anders   swingends:   je doet   je   best   met   de   bladmuziek   maar een   Ierse   swing....díe   komt   er   niet   in! Dit   boek   met   twee   werk-CDs   helpt   je wél    op    weg.    Jigs,    reels,    hornpipes, maar     ook     swingende     muziek     uit andere   landen:   het   geheim   zit   hem   in de      streektechniek      die      voor      een "klassiek" violist totaal onverwacht
is,   en   in   de   bestaande   bladmuziek   niet   is   terug   te   vinden. Die   techniek   wordt   heel   praktisch   uit   de   doeken   gedaan. Daarnaast   aandacht   voor   de   linkerhandtechnieken   die   deze muziek zo leuk maken. De      CDs      bevatten      zowel      de      voorbeelden      als      de begeleidingen.   In   die   begeleiding   hoor   je   steeds   een   viool die de tweede stem speelt. Dat geeft je motor houvast!
40 pagina’s, 2 CDs - € 26
Alles   hieronder   is   te   bestellen   door   het   betreffende   bedrag over   te   maken   naar   bankrekening   NL97   ASNB   0709   1512 84 t.n.v. J.A.J. Koning. Alle bedragen zijn incl. porto. Let   op:   vermeld   duidelijk   de   titel   én   uw   adres!!   Stuur   voor de   zekerheid   tegelijk   met   de   betaling   een   mailtje   met   uw adres en de gewenste titel(s)
Riffs      -      swingende      speel-      en improvisatiestukken Ontstaan    tijdens    de    vioollessen    van ViolaMuse   met   leerlingen   die   al   wat gewend    zijn.    En    té    leuk    om    alleen voor    onszelf    te    houden.    Een    serie enorm   swingende,   korte   regels   die   je eindeloos     kunt     herhalen,     waar     je uitgebreid   op   kunt   improviseren   en waarbij    je    langzaam    in    een    enorme swingmotor verandert.
Een   belangrijk   onderdeel   van   de   riffs   is   dat   ze   vaak   op twee   snaren   tegelijk   gespeeld   worden:   eenvoudige   maar uiterst   effektieve,   krachtige   dubbelgrepen.   Zolas   gezegd: de viool is meer dan louter een "melodie-instrument"! Bladmuziek     en     twee     CDs     waarvan     één     alleen     de begeidingen     bevat.     Te     gebruiken     door     één     of     twee violisten tegelijk.
10 pagina’s, 2 CDs - € 15
ViolaMuse ‘op het gehoor’-CDs Drie    CDs    met    muziek    uit    allerlei landen,    om    op    het    gehoor    aan    te leren.    De    meeste    violisten    hebben dat     niet     geleerd,     maar     door     de rustige   opbouw   van   deze   CDs   en   de korte    handleiding    leer    je    het    als vanzelf.    De    eerste    CD    begint    echt helemaal vooraan, met sim-
pele   kinderliedjes.   Op   de   derde   speel   je   vlotte   stukjes,   en het   laatste   deel   daarvan   laat   ruimte   voor   positiespel.   Alles met voorbeeldtracks én begeleidingstracks.
per CD € 7,50, set van 3 € 15
Tzigane-CDs Veel    bekende    zigeunermuziek    is als   bladmuziek   uitgegeven....   maar hóe    leer    je    dan    de    verrassende timing, de glissandi, de variaties? Ruim    20    zigeunerstukken    om    op het    gehoor    aan    te    leren.    Eén    CD met ingespeelde viool, een met de
begeleidingen    die    erbij    horen.    Een    groot    aantal    titels hoort tot het bekende standaardrepertoire.
2 CDs - € 14
En:   zie   ook   de   drie   speelboeken    Twee   Violen   en   een Bas!
De    gebruikte    muziek    bestaat    voor    het    grootste    deel    uit echte   hits.   Alles   zowel   met   ingespeelde   voorbeeldviool   als alleen   begeleiding.   Voor   wie   echt   teveel   moeite   heeft   met het     op     het     gehoor     aanleren     is     er     een     bijlage     met bladmuziek opgenomen.
56 pagina’s, 2 CDs - € 30
een    uitgebreid    werkboek    pop    en rock   inclusief   twee   werk-CDs   met voorbeelden   en   begeleidingen.   Wat komt   er   aan   de   orde?   Een   aantal genres   vanaf   blues   en   rock&roll,   en een   groot   aantal   technieken:   op   het gehoor       naspelen,       toonsoorten, improvisatie        van        solo's        en begeleidingen,   ritmes   en   syncopes, allerlei glissando's.