Jos Koning
musicus en wetenschapper / musician and scientist
Voor   de   SVN   verzorgde   hij   de   uitgaven   van   twee   muziekhandschriften   uit   de   18e   en   19e   eeuw (Muzyckboek van Hanekuijk, Muziekboek van Carel en Willem Balmer). (meer info en bestellingen) Voor   Twee   Violen   en   een   Bas    verzorgde   hij   drie   speelboeken   (Twee   Violen   en   een   Bas   deel   1   en 2, De Streken van Rembrandt).  ( meer info en bestellingen ) In    1983    publiceerde    hij    zijn    proefschrift    De    Folkbeweging    in    Nederland,    analyse    van    een hedendaagse muziek-subcultuur.  In   2009   verscheen   zijn   boek   'De   Nieuwe   Hollandsche   Schouwburg   1751-1771:   het   einde   van   een tijdperk in de Amsterdamse muziek'.  ( meer info en bestellingen ) ' Hollandse      deuntjes '      (Tijdschrift      van      de      Koninklijke      Vereniging      voor      Nederlandse Muziekgeschiedenis TVNM, 2011) ' De   Amsterdamse   dansmuziek-collecties   uit   de   achttiende   eeuw   als   schuilplaats   van   verloren gewaande schouwburgmuziek ' (Achttiende Eeuw 2010-2) ‘Ons geleidt de nieuwe tijd’  (Jeugd en Samenleving 1991) The fieldworker as performer ’ (Ethnomusicology sept. 1980) That   plaintive   touch,   on   the   relation   between   tonality   in   Irish   traditional   dance-music   and   the left   hand   technique   of   fiddlers   in   east   C.   Clare,   Ireland ’,   in   Studia   instrumentorum   musicae popularis VI, 1979 An    anthropological    approach    to    development    and    change    in    Irish    traditional    dance-music (doctoraal-scriptie culturele antropologie 1977) Irish   traditional   dance-music,   a   sociological   study   of   its   structure,   development   and   function   in the past and at present ’ (doctoraalscriptie etnomusicologie 1976)
Jos    Koning    heeft    niet    alleen    als    violist     mee- gewerkt   aan   vele   tientalen   platen   en   CDs,   onder meer    van    de    ensembles    Camerata    Trajectina, Crackerhash, Eerste Hollandse Dansband, Enny
As   a   violinist   Jos   Koning   can   be   heard   on   over   40   LPs   and   CDs,   including   recordings   from leading    ensembles    in    genres    as    divergent    as    ancient    music,    Dutch    folk    rock    and    Greek rebetika.   He   edited   and   published   several   18th   century   music   manuscripts.   In   cooperation with   Twee   Violen   en   een   Bas   he   created   three   music   books   with   old   Dutch   music   for   ensemble playing. As   a   scholar,   he   published   a   thesis   analysing   the   Dutch   folk   movement   of   the   1970's   as   well   as several   articles   (e.g.   in   the   Journal   for   Ethnomusicology,   dealing   with   Irish   fiddle   practices). Some of these can be downloaded. As a music educator he contributed to various journals dealing with music didactics.
Daarnaast   heeft   hij   een   groot   aantal   wetenschappelijke   werken    geschreven.   Sommige   zijn   te bestellen of te downloaden. Zie hieronder.
Lacet,   FooFoo   Band,   Johan   Meijer,   Perelaar,   Row- wen Hèze, Palio Parea, Astrid Nijgh, Twee Violen
en   een   Bas,   Windkracht   Acht....   Ook   heeft   hij   als   muziek-   en   vioolpedagoog    tientallen   jaren   les en   workshops   gegeven.   Dat   heeft   geresulteerd   in   studiemateriaal   voor   violisten.   Verder   schreef hij   een   reeks   artikelen   in   het   muziekpedagogische   tijdschrift   De   Pyramide   (waarvan   hij   enige   tijd eindredacteur was) en het tijdschrift van de Nederlandse strijkersdocenten Arco.
Wetenschappelijk werk Scientific publications
Jos Koning
musicus en wetenschapper musician and scientist
Jos   Koning   heeft   niet   alleen   als   violist   meegewerkt aan   vele   tientalen   platen   en   CDs,   onder   meer   van   de ensembles   Camerata   Trajectina,   Crackerhash,   Eerste Hollandse    Dansband,    Enny    Lacet,    FooFoo    Band, Johan   Meijer,   Perelaar,   Palio   Parea,   Rowwen   Hèze, Astrid   Nijgh,   Twee   Violen   en   een   Bas,   Windkracht Acht....    Ook    heeft    hij    tientallen    jaren    lessen    en workshops      gegeven      en      studiemateriaal      voor violisten samengesteld. Daarnaast        heeft        hij        een        groot        aantal wetenschappelijke    werken    geschreven.    Sommige zijn te bestellen of te downloaden: Voor   de   SVN   verzorgde   hij   de   uitgaven   van   twee muziekhandschriften     uit     de     18e     en     19e     eeuw (Muzyckboek     van     Hanekuijk,     Muziekboek     van Carel en Willem Balmer). (meer info en bestellingen) Voor    Twee    Violen    en    een    Bas    verzorgde    hij    drie   speelboeken   (Twee   Violen   en   een   Bas   deel   1   en   2, De Streken van Rembrandt).  ( meer info en bestellingen ) In     1983     publiceerde     hij     zijn     proefschrift     De Folkbeweging     in     Nederland,     analyse     van     een hedendaagse muziek-subcultuur.   In      2009      verscheen      zijn      boek      'De      Nieuwe Hollandsche   Schouwburg   1751-1771:   het   einde   van een tijdperk in de Amsterdamse muziek'.  ( meer info en bestellingen ) Daarnaast    schreef    hij    een    groot    aantal    artikelen, waaronder    enkele    over    violisten    en    vioolspel    in Ierland    in    o.m.    het    Journal    for    Ethnomusicology, diverse    artikelen    over    Nederlandse    muziek    in    de achttiende       eeuw       en       een       reeks       in       het muziekpedagogische       tijdschrift       De       Pyramide (waarvan   hij   enige   tijd   eindredacteur   was)   en   het tijdschrift    van    de    Nederlandse    strijkersdocenten Arco. ' Hollandse   deuntjes '   (Tijdschrift   van   de   Koninklijke Vereniging   voor   Nederlandse   Muziekgeschiedenis TVNM, 2011) ' De     Amsterdamse     dansmuziek-collecties     uit     de achttiende     eeuw     als     schuilplaats     van     verloren gewaande    schouwburgmuziek '    (Achttiende    Eeuw 2010-2) ‘Ons   geleidt   de   nieuwe   tijd’    (Jeugd   en   Samenleving 1991) The    fieldworker    as    performer ’    (Ethnomusicology sept. 1980) That    plaintive    touch,    on    the    relation    between tonality   in   Irish   traditional   dance-music   and   the   left hand   technique   of   fiddlers   in   east   C.   Clare,   Ireland ’, in    Studia    instrumentorum    musicae    popularis    VI, 1979 An   anthropological   approach   to   development   and change   in   Irish   traditional   dance-music ’   (doctoraal- scriptie culturele antropologie 1977) Irish   traditional   dance-music,   a   sociological   study of   its   structure,   development   and   function   in   the past   and   at   present ’   (doctoraalscriptie   etnomusico- logie 1976)
As   a   violinist,   Jos   Koning   can   be   heard   on   over 40    LPs    and    CDs,    including    recordings    from leading    ensembles    in    genres    as    divergent    as ancient     music,     Dutch     folk     rock     and     Greek rebetika.   He   edited   and   published   several   18th century   music   manuscripts.   In   cooperation   with Twee   Violen   en   een   Bas   he   created   three   music books     with     old     Dutch     music     for     ensemble playing.   As   a   music   educator   he   contributed   to various journals dealing with music didactics.
Wetenschappelijk werk Scientific publications
As   a   scholar,   he   published   a   thesis   analysing   the Dutch    folk    movement    of    the    1970's    as    well    as several      articles      (e.g.      in      the      Journal      for Ethnomusicology,     dealing     with     Irish     fiddle practices). Some of these can be downloaded.